Dating katawagan sa malaysia

07-Sep-2014 23:19 by 7 Comments

Dating katawagan sa malaysia - dating with wapcam free chating

Para sa higit na malalim na talakay, dumako sa Filipino.

Una, ang daloy ng wikang Austronesyano ay maaaring nagmula sa Formosa at Timog Tsina noong 5000 BK, tumawid sa hilaga ng Pilipinas, at bumaba pa-silangan tungong kalapit na mga bansa.

Bansang nakahimlay sa rehiyong tropiko at nasa kanlurang panig ng Karagatang Pasipiko ang Pilipinas, at may 100 kilometro ang layo mula sa kontinente ng Asya. Naroroon ang Indonesia sa katimugang bahagi ng bansa, at ang Malaysia naman sa timog-kanluran.

Taglay nito ang tinatayang 7,107 pulo, na mahahati sa tatlong bahagi: Luzon, Visayas, at Mindanao. Sa silangan nakalugar ang Palau at sa hilaga matatanaw ang Taiwan.

Sinakop ng Espanya ang Pilipinas nang may tatlong libong taon; dinambong ng gaya ng hukbong British, at naglitawan ang puta-putaking himagsikang binigkis ng gaya ng Katipunan.

Nang malapit nang magwagi ang Pilipinas laban sa Espanya ay ipagbibili naman nito kunwa sa Estados Unidos, alinsunod sa Tratado sa Paris na sumilang dahil sa moro-morong bakbakan sa Look Maynila.

Bago pa man dumaong ang mga mananakop na Europeo sa dalampasigan ng kapuluan, matagal nang nakikipagkalakalan ang mga sinaunang Pilipino sa mga karatig-bansang gaya ng Tsina at Timog-Silangang Asya.

Marunong nang sumulat at bumasa ang mga katutubo, ayon sa kronika ng mga Espanyol, at may katutubong alpabetong Baybayin.Mainit at maalinsangan ang klima ng Pilipinas tuwing tag-araw na magsisimula mulang Pebrero hanggang Mayo.Samantalang mahalumigmig kung tag-ulan na sumasapit tuwing Hunyo hanggang Setyembre.Isang kapuluan na bansa ang Repúbliká ng̃ Pilipinas, na kilala rin bilang Pilipinas.Binubuo ang bansa ng higit-kumulang na pitong libo, isang daan at pitong (7,107) mga pulo.Magsisimulang umihip ang hanging amihan pagdating ng Oktubre, bagaman ang ilang bahagi ng kapuluan ay makararanas ng paminsan-minsang pag-ulan.